کمک به کسب‌وکارهای محصول و تجارت الکترونیک برای افزایش درآمد و تقویت با راه اندازی سیستم‌های مناسب برای حضور آنلاین آنها، سود بیشتری کسب کنید.

bread-crumb
0 +
پروژه‌های راه اندازی شده
0 +
کاربران درحال استفاده از پروژه ها
0 +
اعضای با استعداد تیم

ما یک تیم طراحی و توسعه وب هستیم که بر ایجاد تجارت آنلاین و وبسایت‌ و اپلیکیشن های موبایل متمرکز شده است

about-banner2
Abstract-Circle-1

توسعه نرم‌افزار یا تولید نرم‌افزار برگردان نیاز کاربران یا مشتریان در قالب یک محصول نرم‌افزاری است. توسعهٔ نرم‌افزار از مرحله طرح یک راه حل مفهومی برای مسئلهٔ خواسته‌شده (امکان‌سنجی) آغاز شده، پس از دریافت خواسته‌ها و تحلیل سیستم طراحی صورت گرفته و در نهایت تبدیل به یک سیستم واقعی می‌شود.

هدف این فرایند آن است که از یک سو برآورده ساختن نیازهای کاربران و از سوی دیگر کیفیت مناسب عملکرد سیستم تضمین گردد؛ بنابراین بایستی حاوی سازوکارهایی برای اعتبارسنجی و وارسی‌پذیری عملکرد خروجی باشد.

در سالهای اخیر با رشد نیاز به تولید نرم‌افزارهای تجاری توسعه نرم‌افزار به بحثی مهم تبدیل شده‌است و روش‌های گوناگونی در قالب‌های مختلف برای تولید نرم‌افزارها بر مبنای نیازهای کاربران، مشخصات کلی سیستم، شرایط مدیریتی و اقتصادی، زمان‌بندی و سطح کیفی به وجود آمده‌اند. اغلب توسعه نرم‌افزار با برنامه‌نویسی یکسان فرض شده‌اند در حالی که توسعه نرم‌افزار بر خلاف برنامه‌نویسی با تولید تجاری نرم‌افزار، استفاده بهینه از بخش‌های در دسترس تولید شده سر و کار دارد.

چگونه می‌توانیم به بیزینس
شما کمک کنیم؟

تیم پشتیبانی
بسیار قابل اطمینان

بدون نگرانی فقط به توسعه و پیشرفت فکر کنید !

راهکارهای عملی
و اثبات شده

تجربه‌ی سال‌ها همکاری با کسب و کارها

از حالا برای چالش‌های
بزرگ آماده باشید

سیستم خود را از پایه اصولی و استاندارد بسازید!

یک مشاوره‌ی دوستانه
مهمان سپهر باشید

برای کمک و مشاوره به شما همیشه وقت داریم